شیمی معدنی رشته نانو شیمی|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-crampoon

شیمی معدنی رشته نانو شیمی


دانلود بهترین فایل شیمی معدنی رشته نانو شیمی
دسته بندیشیمی
فرمت فایلpdf
حجم فایل3.102 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیمی معدنی رشته نانو شیمی

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95

فصل اول: تقارن

معدنی I

با آشنایی به تقارن مولکولی و شناسایی عناصر تقارن و مفهوم علائم گروههای تقـارن، مـیتـوان بسـیاری از مطالـب را از

علامت به کار رفته در تقارن مولکول استنباط کرد.

1-1- عملهای تقارن و عناصر تقارن

برای انجام اعمال تقارنی مولکول، از پنج عنصر تقارن استفاده میشود که عبارتند از: 1- مرکز تقـارن 2- عنصـر یکسـانی

3- محور چرخش متعارف (محض یا ساده) 4- صفحۀ انعکاس یا صفحۀ تقارن 5- محور چرخشـی – انعکاسـی یـا محـور

چرخش نامتعارف (مرکب)

1-2- محور چرخش متعارف (محض یا ساده):

عمل تقارن این عنصر، یک حرکت چرخشی است کـه بعـد از انجـام یـک دور کامـل (°360 )، سیسـتم بـه حالـت اولیـه

Cn برمیگردد. علامت آن

است که n، مرتبه یا درجۀ محور را نشان میدهد به طوری که اگر n بـار چـرخش بـه انـدازة

( )

n

360 o

حول محور چرخشی تکرار شود، مولکول به آرایش کاملاً یکسان با حالت اولیۀ خود باز میگردد.

H O مولکول ًمثلا 2 C محور دارای 2

است.

دو شکل اولی و انتهایی یکسانند، پس عنصر تقارن E دارند.

BCl مولکولهای 3 BF ،

3 م دارای محور چر 3 C خشی ، 3 BI

است که از ات B عبور کرده بر صفحۀ مولکول عمود است. در

اثر انجام سه عمل چرخشی (در جهت حرکت عقربه ساعت) به اندازة ( )n

حول این محور، مولکول به آرایش یکسـان 360 o

با آرایش اولیه خود تبدیل میشود.

نکات کلیدی فصل اول

1- گره منطقهای است که علامت تابع موجی در آن منطقه عوض میشود و احتمال یافتن الکتـرون در آن منطقـه صـفر

است.

2- به طور کلی در اوربیتالها دو نوع گره داریم:

(n - l -1) شعاعی گره (1

2) گره زاویه ( l)

3- قواعد هوند فقط ترم حالت پایه را مشخص میکند.

4- طبق نظریه بوهر الکترون در مدار دایرهای شکل دور هسته میچرخد و تا انرژی جذب نکنـد یـا از دسـت ندهـد. بـه

مسیر خود ادامه میدهد. همچنین اندازه حرکت زاویهای الکترون طبق این نظریه کوانتایی بـوده و برابـر

2p

nh

mvr =

میباشد.

5- انیشتین با آزمایش فوتوالکتریک نشان داد که نور علاوه بر خاصیت موجی، خاصیت ذرهای هم دارد.

6- ترمهای طیفی ترازهایی از انرژی هستند که در اثر کوپلاژهای اسپینها و اوربیتها به وجود میآیند.

7- نماد ترم طیفی عبارت

J

S

L

2 +1

است که (2S +1) همان چندگانگی است.

8- تعداد ریز حالتها به سه طریق (2J +1)و (2S +1)(2L+1)و

!( )!

( )!

q z q

Z

2 -

2

به دست میآید.

9- طبق قاعده هوند، ترمی که چندگانگی بیشتر داشته باشد، پایدارتر است و اگر چندگانگی یکسان باشـد، ترمـی کـه L

بزرگتر دارد، پایدارتر است و اگر L ها یکسان بودند، به سراغ J میرویم. برای آرایشهای کمتر از نیمه پر، J کمتر پایدارتر

و برای آرایشهای بیشتر از نیمه پر، J بزرگتر پایدارتر خواهد بود.

نکات کلیدی فصل دوم

1- بار موثر هسته از رابطه Z = Z -s

*

محاسبه میشود که Zعدد اتمی و s ثابـت پوششـی اسـت کـه در بعضـی

موارد با S نشان داده میشود.

2- دو روش اندازهگیری بار موثر هسته وجود دارد:

1) روش اسیلتر،

2) روش ریموندی و کلمانتی

روش ریموندی و کلمانتی روش دقیقتری نسبت به اسلیتر است.

3- در جدول تناوبی از چپ به راست و از بالا به پایین بار موثر هسته افزایش پیدا میکند.

4- انرژی یونش، حداقل انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم خنثی گازی (در حالت پایه) است و از رابطه

2

13 / 6 ( )

*

-s

=

n

Z

E ev ion

به دست میآید.

s =0/ 3,1,1/ 8 ترتیـب بـه n = 4,5,6 بـرای و میباشد s = o برابر n =1 , 2 , 3 برای و بوده کوانتومی افت s

میباشد.

5- انرژی یونش در جدول تناوبی از چپ به راست و از پایین به بالا افزایش مییابد.

6- انرژی یونش N از O و Be از B به دلیل تقارن در آرایش الکترونی بیشتر است.

7- مقداری انرژی مبادله شده برای افزایش یک الکترون به یک اتم در حالـت گـازی، خنثـی و در حالـت پایـه را انـرژی

الکترونخواهی گویند.

8- انرژی الکترونخواهی در جدول تناوبی از بالا به پایین کم و از چپ به راست زیاد میشود.

روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در دوره سوم و دوم برعکس میشود.

الکترونخواهی کربن بیشتر از N است چون نیتروژن آرایش الکترونی متقارن و پایدار است.

الکترونخواهی Li از Be بیشتر است، چون لیتیم فضای اوربیتالی بزرگتری دارد.

روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هالوژنها به صورت F<Cl>Br>I است.

نوع فایل:Pdf

سایز :3.02 MB

تعداد صفحه:319

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل

کلمات کلیدی: دانلود کتاب شیمی معدنی رشته نانو شیمی کتاب شیمی معدنی رشته نانو شیمی دانلود شیمی معدنی رشته نانو شیمی دانلود کتاب کنکور فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار

مطالب مرتبط

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بطری پلاستیکی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پارکت

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پستانک بچه

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف(MDF)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پلاست فوم

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر ماهی

ریاضی عمومی رشته نانو شیمی

شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی

پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

تحقیق عید نوروز قدیمی ترین جشن باستانی

مقاله توریست وتاثیر آن بر امنیت ملی

پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری

مقاله کردشگری استان کرمانشاه

کتاب پرستاری داخلی و جراحی