جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-crampoon

جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه


دانلود بهترین فایل جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلpdf
حجم فایل9.047 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه

فهرست مطالب

8 ... ................................................................ Lesson one : Preview words for study ”

14 .. ................................................................Lesson two: “Preview words for study ”

20 ................................................................Lesson three: “preview words for study ”

26 ........ ................................................................ Unit 4: “Preview words for study ”

31 ......... ................................................................ Unit 5: “Preview words for study ”

37 .......... ................................................................ “Preview words for study ” Unit 6:

45 .......... ................................................................ Unit 7:“Preview words for study ”

52 .......... ................................................................ Unit 8:“Preview words for study ”

56 .......... ................................................................ Unit 9:“Preview words for study ”

62 ........ ................................................................ Unit 10:“Preview words for study ”

160 ........ ................................................................ “Preview words for study ”:Unit 11

167 ............................................................................................“Target word” Unit 12:

174 .......... ................................................................Unit 13“Preview words for study ”

182 .......... ................................................................Unit 14“Preview words for study ”

نمونه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد اشکالات ویژه ................................ ........... 224

پاسخنامه نمونه سؤالات اشکالات ویژه.................................................................................... 227

نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب............................................................ 262

پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد ........................................................... 281

نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب

Lesson two: “Preview words for study ”

پیشگویی / پی شبینی کردن 1. predict

تعج بآور – غیرقابل باور / باور نکردنی 2. Unbelievable

بسیار شلوغ / انبوه شدن / ازدحام کردن 3. over crowded

به دلیل / بخاطر / بعلت 4. Due to

تقصیر / گناه / جنایت 5. crime

دسترسی / وسیله حصول / دسترسی 6. access

شهرنشین / شهری 7. urban

8. Mayor شهردار

پیشرفت کردن / اصلاح کردن / بهبود دادن 9. improve

بنا نهادن / برپاساختن / تاسیس کردن 10. establish

محلول / راه حل / چار هسازی 11. solution

به جای / در عوض 12. instead

معامله / داد و ستد کردن / مبادله 13. exchange

قبلاً / پیش از این 14. already

اهل محل / مجاورت / همسایگی 15. neighbor hood

دلپذیر / خو شآیند 16. pleasant

محکم / اکیداً / سخت 17. strict

خواب ناراحت / کابوس 18. night mare

متخصص (ماهر) 19. expert

ناگوار / مهیب / سهمگین 20. horrible

عملاً / واقعاً 21. actually

پرشکوه / دولتمند / توانگر 22. rich

آفریننده / خالق 23. creative

نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب

Essential Words For TOEFL

1. The given time was not sufficient .they……….us just two hours to finish it.

a)justified b)confirmed c)deserved d)allotted

2. Passing the exam should enhance your chances of being admitted to collage. "Enhance"

means ;

1) lessen 2) strengthen

3) saturate 4) persevere

3. Her performance was …………affected by the behavior of the crowd and was not

satisfactory .

a)pleasantly b)adversely

c)autonomously d)punctually

4. Is the Canadian dollar ................. to the U.S. dollar?

١) invariable ٢) potential ٣) unanimous ٤) equivalent

5. They worked on their plan quite ……….without paying much attention to the regulations and

other main facets.

1)implicitly 2)explicitly

3)harmoniously 4)haphazardly

6. His ……….finally paid off this year with an award for best actor in Hollywood.

1)inclination 2)predominance 3)persistence 4)adversity

7. The conference called for a more equitable distribution of wealth and power among nations

1) motion 2)disturbance 3) division 4)attribution

8. To become integrated into a society, you must learn the…….. of that society.

l) predicament 2) comparison 3) conventions 4) complexities

9. With better medicine, we can stop the…......of any kind of disease.

1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation

10.The scientist............ all of his new ideas in this article.

1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated

پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد

1. 4

2. 2

3. 2

4. 4

5. 4

6.3

7. 3

8. 3

9. 3

10. 4

نوع فایل:Pdf

سایز: 8.83mb

تعداد صفحه:286

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل

کلمات کلیدی: دانلود جزوه زبان پزشکی رشته تغذیه جزوه زبان پزشکی رشته تغذیه دانلود زبان پزشکی رشته تغذیه دانلود جزوه فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار

مطالب مرتبط

تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی)

پروژه های جدید کنترل بهینه ی توان راکتیو بوسیله : مقادیر بانک های خازنی ، درشبکه های الکتریکی ،نظریه کنترل نظارتی سیستم های گسسته پیشامد ،سیستم فازی

پروژه بینظیر درباره انتگرال به همراه نمونه سوالات، روش های انتگرال گیری، شرح انتگرال گیری ویلسون و نیومارک، انتگرال ریمان - استیل سیس

پاورپوینت عنکبوتیان

پاورپوینت تولید عطر و ادکلن

خط تولید عایق های رطوبتی

تولید بنزین

پاورپوینت خون شناسی

پاورپوینت دارو سازی

بازیافت زباله و تولید کود کمپوست

مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

شیمی معدنی رشته نانو شیمی

ریاضی عمومی رشته نانو شیمی

شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی

پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

تحقیق عید نوروز قدیمی ترین جشن باستانی

مقاله توریست وتاثیر آن بر امنیت ملی

پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری