دانلود فایل ورد Word پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-crampoon

دانلود فایل ورد Word پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر


دانلود بهترین فایل دانلود فایل ورد Word پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر
دسته بندیپردازش تصویر
فرمت فایلdoc
حجم فایل6.237 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121 صفحه
چکیده:
در این تحقیق، روش جدیدی جهت تشخیص حالت‌های احساسی ظریف چهره ارائه می‌گردد. برای نمایان ساختن حرکات ظریف چهره از روش بزرگنمایی ویدئویی اولر استفاده شده است. روش بزرگنمایی ویدئویی اولر حرکات ظریف سیگنال‌ها (تغییر رنگ یا حرکت انتقالی) را با پردازش زمانی و مکانی تقویت می‌کند. ورودی این روش، ویدئوهایی از چهره اشخاص می‌باشد و نتیجه حاصل از آن به صورت دنباله تصاویر بزرگنمایی شده است. سپس نوع حالت احساسی دنباله تصاویر بزرگنمایی شده را با استفاده از چهره‌های ویژه بررسی نموده‌ایم. در این پژوهش، آزمایش بر روی ۱۶۴ ویدئو از ۱۶ شخص در پایگاه داده احساسات ظریف غیرارادی انجام گرفت. در ابتدا تشخیص تغییر در چهره به هنگام بروز حالات احساسی ظریف را بررسی کرده‌ایم. تغییر در چهره به طور میانگین به میزان %۱۹/۶۵ به هنگام بروز حالت منفی، %۲۹/۶۸ به هنگام بروز حالت مثبت و %۷۵/۶۹ به هنگام بروز حالت تعجب تشخیص داده شده است. همچنین تشخیص و تفکیک دو حالت مثبت و منفی در دنباله تصاویر مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. همانطور که نتایج نشان می‌دهند دقت تشخیص کلی بین دو حالت منفی و مثبت با به کارگیری بزرگنمایی ویدئویی اولر برابر با % ۶۶/۶۶ می‌باشد. در حالی که بدون استفاده از این روش بزرگنمایی، تشخیص کلی به %۰۰/۵۰ کاهش می‌یابد. بنابراین استفاده از بزرگنمایی ویدئویی اولر در بازیابی حرکات نامحسوس چهره به هنگام بروز احساس، عملکرد روش تشخیص حالات احساسی ظریف مبتنی بر چهره‌های ویژه و همچنین تشخیص تغییر را بالا می‌برد.
کلمات کلیدی: تشخیص حالات احساسی ظریف چهره، تشخیص تغییر در چهره، روش بزرگنمایی ویدئویی اولر، روش چهره‌های ویژه


فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه 1
۱-۱ پیشگفتار ۲
۱-۲ بیان مسئله‌ی تشخیص تغییر در تصویر ۳
۱-۳ بیان مسئله‌ی تشخیص حالات احساسی چهره ۴
۱-۴ هدف از این الگو و دستورالعمل 5
فصل دوم: توضیح سیستم تشخیص حالات احساسی چهره 7
۲-۱عوامل مؤثر بر تشخیص حالت احساسی چهره ۸
۲-۲ تقسیم سیستم‌های تحلیل حالت‌های چهره۱۰
۲-۳متدولوژی تشخیص حالات احساسی۱۰
۲-۴ تشخیص چهره و عملیات پیش پردازش۱۲
۲-۵ استخراج ویژگی‌های احساسی۱۲
۲-۵-۱روش‌های مبتنی بر ویژگی هندسی۱۲
۲-۵-۲روش‌های مبتنی بر ظاهر۱۳
۲-۶ کلاسه بندی احساسات۱۵
۲-۶-۱روش‌های مبتنی بر داوری۱۶
۲-۶-۲روش‌های مبتنی بر علامت۱۶
فصل سوم: روش‌ها و پیشینه تحقیقات تشخیص حالات احساسی چهره۱۷
۳-۱ویژگی‌های چهره۱۸
۳-۲ تحلیل حالت‌های چهره۱۹
۳-۳ مدل‌های تشخیص حالات احساسی چهره ۲۰
۳-۴مروری بر تحقیقات گذشته۲۴
۳-۴-۱ مروری بر پیشینه تشخیص حالات احساسی چهره بر اساس واحدهای حرکتی در سیستم FACS 24
۳-۴-۲ مروری بر پیشینه تشخیص حالات احساسی چهره بر اساس جریان نوری 28
۳-۴-۳ مروری بر پیشینه تشخیص حالات احساسی چهره بر اساس چهره‌های ویژه و PCA 31
۳-۴-۴ مروری بر پیشینه تشخیص حالات احساسی چهره بر اساس FCP 32
۳-۴-۵ مروری بر پیشینه تشخیص حالات احساسی چهره با استفاده از روش‌های مختلف دیگر 32
۳-۴-۶ مروری بر پیشینه تشخیص حالت چهره سه بعدی 34
۳-۴-۷ مروری بر پیشینه حالات احساسی ظریف چهره ۳۶
۳-۵ پایگاه داده‌ها۴۱
۳-۵-۱ پایگاه داده Cohn-Kanade42
۳-۵-۲ پایگاه داده AR43
۳-۵-۳ پایگاه داده بیان احساسات MMI 43
۳-۵-۴ پایگاه داده احساس غیر ارادی۴۴
۳-۵-۵ پایگاه داده بیان احساسات زنان ژاپنی(JAFFE ) 44
۳-۵-۶ پایگاه داده تشخیص احساس و ژست FG_Net 45
۳-۵-۷ پایگاه داده احساس چهره CMU AMP 45
۳-۵-۸ پایگاه داده سه بعدی حالات چهره 45
۳-۵-۹ پایگاه داده احساسات ظریف غیر ارادی (SMIC) 47
فصل چهارم: تشخیص حالات احساسی چهره به روش چهره ویژه 48
۴-۱ چهره‌های ویژه ۴۹
۴-۲ کلیات سیستم تشخیص چهره براساس چهره‌های ویژه۵۰
۴-۳ محاسبه چهره‌های ویژه۵۲
۴-۴ کاهش بعد در روش‌های مبتنی بر ظاهر 52
۴-۵ تحلیل مؤلفه‌های اصلی۵۳
۴-۶ محاسبه مقادیر و بردارهای ویژه در روش چهره‌های ویژه 54
فصل پنجم: بزرگنمایی ویدئویی اولر برای بازیابی تغییرات ظریف در جهان۵۶
۵-۱ بزرگنمایی ویدئویی اولر۵۷
۵-۲ تحلیل چند مقیاسی۶۴
۵-۳ مبحث حساسیت به نویز۶۸
۵-۴ مقایسه روش بزرگنمایی ویدئویی اولر در مقابل روش لاگرانژى 70
۵-۵ محاسبه خطا در روش بزرگنمایی ویدئویی اولر و روش لاگرانژى 70
۵-۵-۱ محاسبه خطا در روش بزرگنمایی ویدئویی اولر و روش لاگرانژى در حالت بدون نویز 70
۵-۵-۲ محاسبه خطا در روش بزرگنمایی ویدئویی اولر و روش لاگرانژى در حالت با نویز 72
۵-۶ نتیجه گیری نهایی 73
فصل ششم: روش پیشنهادی ۷۴
۶-۱ نمای کلی از پژوهش۷۵
۶-۲ استفاده از چهره‌های ویژه در تشخیص حالات احساسی۷۵
۶-۳ تشخیص حالات ظریف احساسی با به کار گیری روش بزرگنمایی ویدئویی اولر و روش چهره‌های ویژه 76
۶-۳-۱ بررسی تشخیص تغییر در چهره به هنگام بروز حالات احساسی ظریف 79
۶-۳-۲ بررسی تشخیص حالات احساسی ظریف چهره (تنها یک حالت مثبت و منفی از هر شخص۸۶
۶-۳-۳ بررسی تشخیص حالات احساسی ظریف چهره (چندین حالت مثبت و منفی از هر شخص ۸۸
۶-۴ جمع‌بندی 90
مراجع.. 92
مراجع لاتین۹۲
مراجع فارسی۱۰۲
چکیده انگلیسی ۱۰۳

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل

کلمات کلیدی: دانلود فایل Word پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر دانلود فایل ورد پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر دانلود پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر دانلود فایل ورد Word پروژه تشخیص حالات ظ

مطالب مرتبط

گزارش كارآموزی طراحی فرایند تولید

گزارش كارآموزی كامپیوتر،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

گزارش كارآموزی کامپیوتر،اداره مخابرات شهرستان آزادشهر

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی

گزارش کارآموزی آزمایشگاه كنترل كیفی اداره آبفا برازجان

گزارش کارآموزی آشنایی با چوب

گزارش کاراموزی آموزش فتوشاپ

گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران

گزارش کارآموزی بررسی اصول نقشه برداری

گزارش کارآموزی پارك جنگلی تلار قائم

پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار

طراحی الگوریتم و طراحی الگوریتم 2

پایگاه داده ها و پایگاه داد ه ها 2رشته کامپیوتر و نرم افزار

پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار

پاورپوینت کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه

زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت

کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

جزوه صرف و نحو رشته عربی

جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی

جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر