بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-crampoon

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد


دانلود بهترین فایل بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل437 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

پرسشنامه ها ضمیمه شده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد معتاد و غیر معتاد شهر تهران تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 100نفر (50 نفر معتاد و 50 نفر غیر معتاد) بودند. روش نمونه گیری به شیوه نمونه گیری هدفمند بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI)، پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون‌های همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین هوش معنوی و سبک دلبستگی ایمن و شادکامی در افراد معتاد و غیر معتاد رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین هوش معنوی و سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا در افراد معتاد و غیر معتاد رابطه معنی معنادار وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بین هوش معنوی با سبک دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد رابطه وجود دارد.

کلید واژه ها : هوش معنوی، سبک دلبستگی، شادکامی، اعتیاد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه.....................................................................................................................2

1-2 بیان مسئله..............................................................................................................4

1-3 اهمیت و ضرورت........................................................................................................7

1-4 اهداف......................................................................................................................9

1-5 فرضیه ها..................................................................................................................9

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................................9

فصل دوم. ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1. اعتیاد...............................................................................................................13

2-1-1. انواع وابستگی به مواد................................................................................13

2-1-2. اختلالات مرتبط با مواد بر طبق DSM-5...........................................................14

2-1-3. اختلالات مصرف مواد بر طبق DSM-5.............................................................15

2-1-4. اختلالات ناشی از مواد بر طبق DSM-5..........................................................17

2-1-4-1 مسمومیت و ترک مواد.......................................................................17

2-1-5. اختلالات روانی ناشی از مواد...................................................................................17

2-1-6. سبب شناسی.....................................................................................................19

2-2. هوش معنوی...................................................................................................26

2-2-1. هوش .................................................................................................................26

2-2-2. مـعنویت...............................................................................................................28

2-2-3. هوش معنوی و مؤلفه های آن..................................................................................32

2-2-4. مؤلفه های هوش معنوی در‌ اسلام‌...........................................................................34

2-2-5. رشد هوش معنوی................................................................................................36

2-2-6. هوش‌ معنوی‌ و سلامت روانی.................................................................................38

2-2-7. مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر....................................................................42

2-3. دلبستگی .....................................................................................................44

2-3-1. سبك های دلبستگی.................................................................................53

2-3-2. نظریه های مختلف در مورد دلبستگی...........................................................54

2-3-3. مراحل تحول دلبستگی و اجتماعی شدن...............................................................57

2-3-4. دیدگاه دلبستگی در نوجوانان ...............................................................................57

2-4. شادکامی........................................................................................................60

2-4-1. تعاریف شادکامی.......................................................................................61

2-4-2. مولفه های شادکامی................................................................................61

2-4-3. رویکرد های نظری شادکامی........................................................................69

2-4-4. عـوامل مـؤثر بـر شادکامی...........................................................................69

2-5. مروری بر پیشینه پژوهش...................................................................................72

2-5-1. پژوهش های داخلی...................................................................................75

2-5-1. پژوهش های خارجی..................................................................................75

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه.............................................................................................................75

3-2. روش پژوهش....................................................................................................75

3-3. جامعه آماری.....................................................................................................75

3-4. نمونه و روش نمونه گیری....................................................................................75

3-5. ابزارهای پژوهش...............................................................................................80

2-3-5. روش اجرای پژوهش....................................................................................82

2-3-6. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات........................................................................82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1. مقدمه............................................................................................................82

4-2. داده های توصیفی............................................................................................82

4-3. داده های استنباطی..........................................................................................83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه.....................................................................................................................87

5-2. تفسیر یافته های تحقیق.............................................................................................87

5-3. محدودیت های پژوهش......................................................................................89

5-4. پیشنهادات......................................................................................................90

5-4-1. پیشنهادات پژوهشی.................................................................................90

5-4-1. پیشنهادات کاربردی...................................................................................90

منابع..............................................................................................................................91

ضمائم...........................................................................................................................101

لیست پرسشنامه ها :

پرسشنامه هوش معنوی کینگ

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه سبك دلبستگی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل

کلمات کلیدی: بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد هوش معنوی سبک دلبستگی شادکامی اعتیاد

مطالب مرتبط

برترین پاورپوینت مبانی کامپیوتر ( سیستم های دیجیتالی، الگوریتم ها، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و مقایسه با انسان )

دانلود سوالات تخصصی استخدامی دستگاه اجرایی سازمانهای دولتی

پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998

پرسشنامه قدرت ارتباطات بارتون جی ای 2006

پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری مارکوس و همکاران 2006

ترجمه مقاله ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن

ترجمه مقاله ماشین كاری دقیق آلیاژ آلومینیوم برای تولید پیستون با ورودی چدنی

ترجمه مقاله تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق فعال براساس مدل با پارامتر های سیستم هیدرولیك:

جزوه درسی مقاومت مصالح(و نمونه سوالات)

ترجمه مقاله رانندگی در حالت کنترل تطبیقی در خودرو های با سیستم تعلیق فعال

کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی و داخل شهری

پروژه حسابداری با عنوان حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آلوئه ورا

مبانی نظری ساختمان پستان، سرطان پستان، پاتوفیزیولوژی سرطان پستان

مبانی نظری بردگی در حقوق بین الملل

مبانی نظری برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام

مبانی نظری حیطه های رشد مغرب زمین، عوامل اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی

مبانی نظری حیطه های انحطاط مغرب زمین، عوامل اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

مبانی نظری حیطه های رشد و شکوفایی مسلمانان، عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی